Samen Veilig..... stap voor stap

Trainingsbureau Smitt Training & Advies is begonnen in 2000 door Hilbert-Jan Smitt.

Op dat moment had ik ruim 20 jaar ervaring in de jeugdzorg en jeugdbescherming bij Bureau's Jeugdzorg, Residentiële Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en met Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen.

Sinds 2000 werk ik als trainer/adviseur voor verschillende gecertificeerde instellingen voor Jeugdzorg en Jeugdbescherming, Instellingen en organisaties binnen Woonbescherming en voor Onderwijs en Kinderopvang.


Certificering:

Vanaf 2018 ben ik Hobéon gecertificeerd trainer "Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk Geweld / Kindermishandeling". Deze trainingen geven wij voor en onder verantwoordelijkheid van de Vereniging LVAK.


Smitt Training & Advies is VWS gecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven. Voor deze trainingen werken wij onder andere samen met Trainershuiselijkgeweld.nl


Kennis up to date:

Jaarlijks volg ik diverse bijscholingsdagen en intervisiebijeenkomsten om mijn kennis up to date en fris te houden.


Accreditatie:

Al onze trainingen zijn geaccrediteerd bij SKJeugd en/of Registerplein. Na deelname ontvang je een certificaat met de behaalde accreditatiepunten.


CRKBO:

Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.

Hierdoor kunnen we onze trainingen vrij van BTW aanbieden.

Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij: