Samen Veilig..... stap voor stap

Gecertificeerd Trainer Aandachtsfunctionaris Meldcode Kindermishandeling / Huiselijk geweld


Voor de Vereniging LVAK zijn wij Hobéon gecertificeerd trainer voor de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld / Kindermishandeling

Het trainingsprogramma is ontwikkeld door de Vereniging LVAK. De trainingen worden gegeven onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging LVAK zowel incompany als ook middels open inschrijving.

Indien je de training voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld / Kindermishandeling wilt volgen of organiseren voor je medewerkers kan je contact met ons opnemen voor nadere informatie en planning.

Informatie over de training vind je hier onder of bezoek de website van de:Training aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld / Kindermishandeling:

Bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld is het van groot belang om te handelen. Het in gesprek gaan over de zorg met de ouder en/of het kind, het handelen, maakt dat jij als professionel het verschil kan maken. De aandachtsfunctionaris heeft daarbij een belangrijke rol.


De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld / kindermishandeling. Ook functioneert de aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. Daarnaast heeft de aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega's als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.


Doelgroepen:

De training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld / Kindermishandeling is voor

 • Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor beleid en implementatie van de meldcode
 • Aandachtsfunctionarissen Meldcode Huiselijk Geweld /Kindermishandeling


Onderdelen:

Tijdens de training krijg je de onderdelen van de training op twee niveaus aangeboden:

 • Voor jezelf in je functie als Aandachtsfunctionaris
 • Voor het begeleiden en coachen van de collega’s en de directie/bestuur


In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Theorie rond huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 • Kennis en werkwijze van de meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s
 • Kennis van het afwegingskader
 • Wettelijke en juridische kaders
 • Documenteren
 • Maken van een plan van aanpak/implementatieplan voor de organisatie
 • Kennis van Veilig Thuis, monitoring en radarfunctie
 • Advies geven en begeleiden van collega’s bij het nemen van de stappen
 • Motiveren van de collega's om de meldcode te hanteren
 • Signalen, vermoedens concreet beschrijven
 • Directie en bestuuradviseren, begeleiden bij de implementatie, hanteren en borging van de meldcode
 • Eigen inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris
 • Communicatie als aandachtsfunctionaris, profileren, motiveren, adviseren en begeleiden
 • Wegen van veiligheid en risico’s en het hanteren van het afwegingskader
 • Het samenwerken met ketenpartners


Resultaat:

Na het volgen van de training heeft/kan de deelnemer:

 • Kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Kennis van het doel en de stappen van de meldcode en bent u in staat om professioneel te adviseren bijde stappen van de meldcode
 • Kennis over de verantwoordelijkheden entaken van aandachtsfunctionaris, de directie, de collega's
 • Kennis van het afweginskader in de meldcode en bent u in staat om professioneel te adviseren
 • Adviseren over de geldende wettelijke en juridische kaders behorend bij de meldcode
 • Kennis over feitelijk documenteren, waarin te documenterenen, collega's hierin adviseren en begeleiden
 • De meldcode binnen de eigen organisatie implementeren
 • Kennis van de werkwijze van Veilig Thuis, de monitorende rol en de radarfunctie.
 • Kennis van de vervolgroutes
 • De collega's professioneel adviseren bij de stappen van de meldcode
 • De collega's motiveren
 • De collega's adviseren in het concreet beschrijven van de signalen
 • De directie professioneel adviseren bij de implementatie, hanteren en borgen van de meldcode
 • Voldoende eigen inzicht om als aandachtsfunctionaris professioneel te kunnen handelen
 • Kennis van communiceren in de rol van aandachtfunctionaris
 • Een ernsttaxatie maken, het afwegingskader hanteren en hier professioneel advies in geven
 • Samenwerken


Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij: