Samen Veilig..... stap voor stap


Signaleren en Communiceren HG/KM

Voor Pedagogisch Medewerkers in de kinderopvang

en leerkrachten in het onderwijs

(1 dagdeel = 3 uur)


De Training: voor kinderopvang en onderwijs

De training 'Signaleren en Communiceren met de stappen van de meldcode HG/KM" (3 uur) richt zich op het vroegtijdig signaleren van zorgen rond een kind, gezin of volwassenen, met de nadruk op opvallend gedrag in de interactie tussen ouder, partner en kind en specifiek oudergedrag.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang / BSO en het onderwijs (Basis, speciaal, middelbaar,voortgezet).

Tijdens de training wordt er geoefend met het signaleringsproces; hierbij wordt gewerkt met de eigen casuïstiek van de deelnemers.

In het tweede deel van de training wordt er geoefend middels simulatie oefeningen. Hier kunnen deelnemers de gespreksvaardigheden oefenen en hun drempels verlagen om in gesprek te gaan met ouders, kinderen en andere betrokkenen.

Tijdens de training ontvang je tools om te werken vanuit de meldcode met ouders, partners en kinderen.

Tijdsinvestering:
Studiebelasting voor de deelnemers is 4,5 uur.


Locatie: Incompany. Deze training wordt niet online aangeboden

Aantal Deelnemers: maximaal 12

Kosten: € 95,00 per persoon bij minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Accreditatie: 4,50 SKJ punten voor Formeel leren - Trainen

Trainer: Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden: klik hier om je in te schrijven


Doelen van deze training:

1. Resultaatdoelen: Dit levert het op na de training.......

 • Zorgen en signalen worden vroegtijdig gesignaleerd.
 • Er is contact en gesprek met ouders of betrokkenen
 • Betrokkenen horen de signalen in begrijpelijke taal
 • Betrokkenen herkennen de signalen
 • Betrokkenen dragen zelf oplossingen aan zodat huiselijk geweld en kindermishandeling kan stoppen
 • Als geweld doorgaat geef je niet op en haal je andere mensen erbij


2. Gedragsdoelen: Dit ga je oefenen in de training.......

 • De deelnemer brengt risicofactoren, beschermende factoren en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart
 • De deelnemer beschrijft deze objectief, concreet en binnen de context
 • De deelnemer is zich nog meer bewust van een basishouding die contact bevordert
 • De deelnemer overlegt met een collega hoe hij het gesprek gaat voeren
 • De deelnemer bespreekt de signalen met betrokkenen aan de hand van de stappen van het zorgverkennnende gesprek
 • De deelnemer rond het gesprek af en maakt afspraken hoe verder te gaan


3. Trainingsdoelen: Dit kom je te weten......

 • De deelnemer kent de stappen van de Meldcode
 • De deelnemer heeft kennis over de vormen, aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • De deelnemer is zich bewust van de eigen emoties, normen en grenzen ten opzichte van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • De deelnemer heeft handvatten om een goed gesprek met ouders voor te bereiden
 • De deelnemer kent het verschil tussen objectief en subjectief beschrijven van signalen
 • De deelnemer heeft kennis van basis gespreksvaardigheden en past deze toe
 • De deelnemer kent de begrippen "inhoudsniveau" en "betrekkingniveau" in de communicatie
 • Wanneer het geweld niet stopt kent de begeleider de vervolgstappen 


Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij deze training.

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;

Opleidingsniveau om deze training te volgen is MBO/HBO niveau.


Certificering:

SKJ: Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk ondertekend certificaat, geaccrediteerd door SKJ met 4,5 punten in het Formeel Leren - Trainen

Registerplein: Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk ondertekend certificaat, geaccrediteerd door Registerplein met 4,5 punten.


Accreditatie en kwalificatie:

 • Wij zijn Hobéon gecertificeerd trainer Aandachtsfunctionaris Meldcode HG /KM
 • Smitt Training & Advies is VWS gecertificeerd "Werken met de meldcode".
 • Onze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJeugd en Registerplein.
 • Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij: