Samen Veilig..... stap voor stap


"Competentiegericht werken"

2-Daagse Basistraining +

1-Daagse gespreksvaardigheid

De training:

"Competentiegericht werken" is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, professional en vrijwilliger die cliënten begeleidt. De methodiek helpt om een visie te vormen op de ontwikkeling van de cliënt. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de begeleider de cliënt benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de begeleider zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van de cliënt kan aansluiten.

De cliënt wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleidt. Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënt en de krachten en mogelijkheden die de cliënt in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag van de cliënt, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag.


Ontwikkelingstaken:

De cliënt werkt zelf actief aan ‘ontwikkelingstaken' in de vorm van concrete doelen en actiepunten. Het gaat om ontwikkelingstaken passend bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau van de cliënt, zoals deze in de Nederlandse maatschappij gevraagd worden en elke dag aan de orde zijn o.a.:

  • Omgaan met leeftijdgenoten;
  • Invullen van vrije tijd;
  • Gezondheid en uiterlijk;
  • Deelname aan school;
  • Voorbereiding op loopbaan;
  • Bouwen aan de relatie met ouders/familie;
  • Omgaan met gezagsrelaties;
  • Omgaan met interneten sociale media
  • Omgaan met intimiteit en seksualiteit.


Uitgangspunten:

De methodiek gaat uit van "empowerment" van de cliënten. Deze visie krijgt in de praktijk inhoud en vorm doordat de medewerker voortdurend oog heeft voor wat goed gaat en zich vooral richt op het gewenste adequate gedrag van de cliënt. De medewerker kent ook zijn eigen krachten en kwaliteiten en zet deze bewust in tijdens de begeleiding van cliënten.


Hulpmiddelen:

In de training introduceren we een Competentieanalyse format. Dit is een hulpmiddel om de situatie van de cliënt in beeld te krijgen uitgaande van de wensen, lasten en mogelijkheden van de cliënt. Deze tool kan direct in de eigen praktijk gebruikt worden.


Doelgroepen:

Het programma Competentiegericht werken is voor verschillende doelgroepen geschikt: professionals die werken met cliënten met een meervoudige beperking, cliënten met (ernstige) gedragsproblemen en cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Ook voor professionals die ambulant en in residentiële voorzieningen werken in de Jeugdzorg/Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Opleidingsniveau om deze training te volgen is MBO/HBO niveau.


Aantal Deelnemers: Minimaal 8 - maximaal 12


Tijdsinvestering:

Studiebelasting voor de deelnemers is 27 uur.


Accreditatie:

SKJ:

Deze  training is geaccrediteerd met 27.00 punten door SKJ voor het traject Training - formeel leren. 


Registerplein:

Indien gewenst kan deze training ook geaccrediteerd worden bij Registerplein. Neem hier voor contact op met ons.


CRKBO:

Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.


Contact:

Vul het contactformulier in.Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij: